Oferta

Oferujemy

  • projektowanie instalacji elektrycznych
  • montaż/demontaż instalacji elektrycznych
  • wykonywanie okresowych badań instalacji
  • pomiary i próby odbiorcze
  • podłączenia
  • prefabrykacja rozdzielnic
  • naprawy usterek bieżących
  • zaopatrzenie w materiały elektryczne